لگراباکس، تجربه زیبایی

این سیستم کشوی زیبا بوسیله طراحی ظریف با کناره های کشو که به صورت راست و خطی قرار گرفته‌اند و خصوصا کیفیت حرکتی بالا متمایز شده است. طراحی کارآمد آن چندین جایزه بین المللی را به خود اختصاص داده است.

لگراباکس کاربردهای زیادی دارد و می تواند برای هر کاربردی در هر قسمتی از خانه مورد استفاده قرار گیرد.

سیستم کشوی زیبا