کابینت‌های باریک بلوم

کابینت‌های باریک بلوم این امکان را ایجاد می‌کند که حتی کوچکترین فضاها در آشپزخانه مورد استفاده قرار بگیرند.

کاربرد

بلوم با در نظر گرفتن پایداری و کیفیت حرکت، کابینت‌های باریک را در فضاهای کوچک آشپرخانه پیشنهاد می‌کند. ریل‌های مورب در این کابینت‌ها، بهبود پایداری جانبی و گنجایش تحمل بار تا 20 کیلوگرم را تضمین می‌کنند. بسته به نیاز، این ایده می‌تواند براساس سیستم‌های کشو یا کشوهای چوبی با سیستم های ریلی مناسب پایه‌ریزی شود.


کابینت‌های باریک برای استفاده از فضای بیشتر

سهولت استفاده از محصولات بلوم ثابت شده است؛ این سهولت در کابینت‌های باریک بلوم نیز بکار رفته است:

  • نیروی کمی برای باز کردن آنها مورد نیاز است،
  • عملکرد آنها روان می‌باشد،
  • دارای بلوموشن برای آرام و آسان بستن درب می‌باشند.

کابینت های باریک به آسانی نصب می‌شوند.

مونتاژ و تنظیم کابینت های باریک با استفاده از اتصالات بلوم به آسانی قابل انجام است. این اتصالات می توانند در ترکیب با تاندم باکس، لگرا باکس، تاندم و موونتو اجرا شوند.